Sevärt på internet

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sevärt på internet

Mats Hansson
Administrator
Finns mycket inspiration på nätet. Kolla in videon nedan. Han täljer i bomullsträdsbark, ser rätt
mjukt ut och lätt (för lätt?) att bearbeta. Tycker också att han pratar så härlig väsande amerikanska.

https://www.youtube.com/watch?v=bIfy6F8SFzk